ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Σ.Ω.Θ. κατείχαν με χρονολογική σειρά οι:

1985 – 1986   Κοσμάς Γαλιλαίας
1986 – 1988   Άλκης Μπαλτάς
1988 – 1991   Χρήστος Σαμαράς
1991 – 1998   Φεβρωνία Νικολαΐδου
1998 – 2002   Χαράλαμπος Βασιλειάδης
2002 – 2016   Μίκης Μιχαηλίδης
2016 – 2018   Δημήτρης Κίτσος
2019 – ..         Κώστας Χανής