ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Μάγια Παπαδοπούλου
Αντιπρόεδρος: Κοσμάς Παπαδόπουλος
Ταμίας: Αθανασία Παπαμαρτζιβάνου
Γραμματέας: Σοφία Χριστοδουλοπούλου
Μέλος: Νίκος Αρχοντής

Εποπτικό Συμβούλιο

Μελίνα Παπαδοπούλου
Βίκυ Αλμαζίδου
Gilles Gourdier-Leroy