ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Ωδική

Ενοργάνωση Πνευστών Οργάνων

Αρμονία

Αντίστιξη

Φυγή (Φούγκα)

Σύνθεση

2 έτη
Σπουδών

Τρόπος Εισαγωγής:Κατατακτήριες εξετάσεις για το Α΄ έτος αφού έχει περατώσει ο σπουδαστής Αρμονία Α΄ και Σολφέζ Δ΄ με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».- Απευθείας εγγραφή στο Α΄ έτος για τους κατόχους Πτυχίων Αρμονίας και Ενοργάνωσης.

 

 

2 έτη Σπουδών
Τρόπος Εισαγωγής:
Κατατακτήριες εξετάσεις για το Α΄ έτος αφού έχει περατώσει ο σπουδαστής Αρμονία Α΄.- Απευθείας εγγραφή στο Α΄ έτος για τους κατόχους Πτυχίων Αρμονίας.
3 έτη Σπουδών
Τρόπος Εισαγωγής:
Κατατακτήριες εξετάσεις για το Α΄ ή Β΄ έτος αφού έχει περατώσει ο σπουδαστής Θεωρία – Σολφέζ Γ΄.
2 έτη
Σπουδών
Τρόπος Εισαγωγής:Πτυχίο Αρμονίας με βαθμό «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα»

 

2 έτη
Σπουδών
Τρόπος Εισαγωγής:Πτυχίο Αντίστιξης με βαθμό «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα»

 

4 έτη Σπουδών
Τρόπος Εισαγωγής:Πτυχίο Φυγής με βαθμό «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα»
Ατομικό Μάθημα Ατομικό Μάθημα Ατομικό Μάθημα Ατομικό Μάθημα Ατομικό Μάθημα Ατομικό Μάθημα
Α΄ έτος Α΄ έτος Α΄ έτος Α΄ έτος Α΄ έτος
Σολφέζ Ε΄ Αρμονία Β΄ Σολφέζ Δ΄ Ιστορία Μουσικής Α΄ Ιστορία Μουσικής Α΄ Πρόγραμμα από το άρθρο 69 του Β.Δ. 11.11.57
Αρμονία Β΄ Ιστορία Μουσικής Α΄ Ιστορία Μουσικής Α΄ Μορφολογία Ενορχήστρωση Α΄
Ιστορία Μουσικής Α΄ Χορωδία Α΄ Χορωδία Α΄ Οργανογνωσία Πιάνο (Μέση Γ΄)
Πιάνο(Κατωτέρα Β΄) Πιάνο Πιάνο (Κατωτέρα Α΄) Πιάνο (Μέση Α΄)
Β΄ έτος Β΄ έτος Β΄ έτος Β΄ έτος Β΄ έτος
Αρμονία Γ΄ Αρμονία Γ΄ Σολφέζ Ε΄ Ιστορία Μουσικής Β΄ Ιστορία Μουσικής Β΄
Ιστορία Μουσικής Β΄ Ιστορία Μουσικής Β΄ Ιστορία Μουσικής Β΄ Πρακτική Διδασκαλία Ενορχήστρωση Β΄
Μορφολογία Μορφολογία Χορωδία Β΄ Πιάνο (Μέση Β΄)
Πρακτική Διδασκαλία Χορωδία Β΄ Ενάριθμο Μπάσο Α΄
Πιάνο(Κατωτέρα Γ΄) Διεύθυνση Μπάντας Πρακτική Διδασκαλία Α΄
Προαιρετικά:Βιολί ή Πνευστό Όργανο Πρακτική Διδασκαλία Πιάνο (Κατωτέρα Β΄)
Πιάνο
Γ΄ έτος
Μορφολογία
Ενάριθμο Μπάσο Β΄
Γνώσεις Απλής Αντίστιξης
Πρακτική Διδασκαλία Β΄
Πιάνο (Κατωτέρα Γ΄)