ΦΕΚ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες για τα αναγνωρισμένα όργανα και τα ανώτερα θεωρητικά μπορείτε να δείτε πιο αναλυτικά στα ΦΕΚ   που παρατίθενται παρακάτω (Β.Δ. 11.11.57 ΦΕΚ 229/Α/57, ΦΕΚ 500/Β/87 και ΦΕΚ 1913/Β/07).

ΦΕΚ 229/Α/57

ΦΕΚ 500/Β/87

ΦΕΚ 1913/Β/07