ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι ημερομηνίες εξετάσεων είναι οι ακόλουθες:

Κατατακτήριες……….
20 – 30 Οκτωβρίου
Προαγωγικές……….
08 – 31 Ιανουαρίου και 16 Μαΐου – 30 Ιουνίου
Ετήσιες……….
16 Μαΐου – 30 Ιουνίου
Επαναληπτικές……….
15 – 30 Σεπτεμβρίου
Απολυτήριες……….
Ιανουάριο και Ιούνιο