ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές ξεκινάνε 1η Σεπτεμβρίου και διαρκούν όλο το χρόνο.

Οι σπουδαστές της Κλασικής Σχολής που παρακολουθούν μαθήματα στα αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ. όργανα, Ανώτερα Θεωρητικά, Μονωδία, Μελοδραματική ή Βυζαντινή Μουσική,για να ενταχθούν στα μαθητολόγια πρέπει να κάνουν εγγραφή:

Α΄ Εξάμηνο
από 1η Σεπτεμβρίου ως 2 Νοεμβρίου

Β΄ Εξάμηνο
από 3 Νοεμβρίου ως 20 Φεβρουαρίου