ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΠΑΛΟΥ

Νέο πρωινό τμήμα για μικρά παιδιά από 1,5 χρονών!
Κάθε Παρασκευή 11:30 – 12:10
Καθηγήτρια Φερωνίκη Σουρούβαλη
Πληροφορίες στην γραμματεία του ωδείου.

ΜΠΑΛΟΥ

No Comments Yet.

Add Your Comment