ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΩΝ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ pdf ⇒

ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΧΟΛH pdf ⇒

JAZZ ΣΧΟΛΗ pdf ⇒

ROCK-BLUES ΣΧΟΛΗ pdf ⇒

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ – ΔΕΥΤΕΡΑ 30/09 – ΓΡΑΠΤΑ 17:00 – ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 19:00

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΤΖΑΖ ΣΧΟΛΗΣ pdf ⇒

 

∗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∗

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/09/19 ΩΡΑ 10:30