ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΩΝ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020-2021

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ pdf ⇒

ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΧΟΛH pdf ⇒

JAZZ ΣΧΟΛΗ pdf ⇒

ROCK-BLUES ΣΧΟΛΗ pdf ⇒

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 ……..

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΖΑΖ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ 16:00 – 18:00
ΑΡΜΟΝΙΑ-ΘΕΩΡΙΑ 17:00 – 18:00
EAR TRAINING 18:00 – 19:00
ΡΥΘΜΙΚΟ 20:00 – 21:00