ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές ξεκινάνε 01/09/2015 και διαρκούν όλο το χρόνο.

Οι σπουδαστές της Κλασικής Σχολής που παρακολουθούν μαθήματα στα αναγνωρισμένα από το ΥΠ.ΠΟ. όργανα, Ανώτερα Θεωρητικά, Μονωδία, Μελοδραματική ή Βυζαντινή Μουσική, συμπεριλαμβάνονται στα μαθητολόγια του Α΄ Εξαμήνου εάν εγγραφούν από την 01/09/2015 ως τις 02/11/2015 και στα μαθητολόγια του Β΄ Εξαμήνου εάν εγγραφούν από τις 03/11/2015 ως τις 20/02/2016.