ΣΧΟΛΗ ΝΥΚΤΩΝ (ΚΙΘΑΡΑΣ/ΑΡΠΑΣ)

funny.pho.to_antique_oil_paintingf4572f12-39be-42e9-ae21-b4d72a3897b3

 

Διδακτικό Προσωπικό:

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΙΤΣΟΥ (άρπα)

 

Υπεύθυνος Σχολής: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ