ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

Τμήματα:

 

Ωδικής

Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων

Ειδικού Αρμονίας

Αντίστιξης

Φυγής (Φούγκας)

Σύνθεσης

Διεύθυνση Ορχήστρας

 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ