ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

 Οι υποψήφιοι με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα μουσικές σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξετάζονται απαραιτήτως στα Ειδικά Μαθήματα,«Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων»(Dictee).Σε κάθε ένα μάθημα είναι απαραίτητη η λήψη της βαθμολογικής βάσης, η οποία είναι 50 στην κλίμακα των 100 βαθμών.

Αρμονία

Η εξέταση είναι γραπτή. Στον υποψήφιο δίδεται μια μελωδία έκτασης περίπου 12-16 μέτρων και του ζητείται να κάνει τετράφωνη εναρμόνιση σύμφωνα με το σύστημα της τονικής αρμονίας.

Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων

Η εξέταση είναι γραπτή δι’ ακροάσεως. Ο υποψήφιος εξετάζεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice) στην ακουστική αναγνώριση φαινομένων όπως διαστήματα, συγχορδίες, μουσικά μέτρα κ.α.

Μουσικά Τμήματα Α.Ε.Ι.

 1. Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
  Βρίσκεται στην Αθήνα και η διάρκεια σπουδών είναι πενταετής.
  http://www.music.uoa.gr/

 1. Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).
  Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και η διάρκεια σπουδών είναι πενταετής.
  https://www.auth.gr/mus

 2. Τμήμα Μουσικών Σπουδών ΙΠ (Ιόνιο Πανεπιστήμιο).
  Βρίσκεται στην Κέρκυρα και η διάρκεια σπουδών είναι πενταετής.
  http://music.ionio.gr/

 1. Τμήμα Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  Βρίσκεται στην Άρτα και η διάρκεια σπουδών είναι πενταετής

  https://www.uoi.gr/

 2. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΠΑ.ΜΑΚ. (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).
  Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και η διάρκεια σπουδών είναι τετραετής.
  http://www.uom.gr/index.php?tmima=9&categorymenu=2