ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΩΝ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΑΝΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 23.02.17   ΩΡΑ 18:30-21:30

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 04.03.17  ΩΡΑ 16:00

ROCK-BLUES ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-17

ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 2016-17

ΣΧΟΛΗ JAZZ-ROCK ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-17

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016