ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΩΝ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ & ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017-2018

ΚΛΑΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

JAZZ ΣΧΟΛΗ

ROCK-BLUES ΣΧΟΛΗ

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
Σάββατο 7 Οκτωβρίου    Ώρα: 10:00-11:00

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου      Ώρα: 17:30-19:30