Αρχαίο Θέατρο Φιλιππούπολης

ΘΡΑΚΙΩΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΤΩΝ Σ.Ω.Θ.

Επιμέλεια: Κώστας Χανής